Christ Our Advocate

1 John 2

1 Mano vaikeliai, rašau jums tai, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. 2 Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. 3 Iš to mes patiriame, kad Jį pažįstame, jei laikomės Jo įsakymų. 4 Kas sako: “Aš Jį pažįstu”, bet Jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame tiesos. 5 O kas laikosi Jo žodžių, tame iš tiesų Dievo meilė tobula tapo. Iš to ir pažįstame, jog Jame esame. 6 Kas sako esąs Jame, tas turi pats taip elgtis, kaip ir Jis elgėsi.

Next Book Next Book