Shepherd the Flock of God

1 Peter 5

1 Jūsų vyresniuosius raginu aš, irgi vyresnysis, Kristaus kentėjimų liudytojas ir dalyvis šlovės, kuri bus apreikšta: 2 ganykite pas jus esančią Dievo kaimenę, prižiūrėdami ją ne iš prievartos, bet noriai, ne dėl nešvaraus pelno, bet uoliai, 3 ne kaip viešpataujantys jums patikėtiems, bet būdami pavyzdžiu kaimenei. 4 O kai pasirodys Vyriausiasis Ganytojas, jūs gausite nevystantį šlovės vainiką. 5 Taip pat jūs, jaunesnieji, būkite klusnūs vyresniesiems. Ir visi, paklusdami vieni kitiems, apsivilkite nuolankumu, nes “Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę”.

6 Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus metui atėjus. 7 Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi. 8 Būkite blaivūs ir budrūs, nes jūsų priešas velnias slankioja aplinkui kaip riaumojantis liūtas, tykodamas kurį nors praryti. 9 Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje. 10 O visokeriopos malonės Dievas, pašaukęs mus į savo amžinąją šlovę Kristuje Jėzuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, sustiprins ir pastatys ant tvirto pagrindo. 11 Jam šlovė ir valdžia per amžių amžius! Amen.

Next Book Next Book