Wisdom from Above

James 3

13 Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu. 14 Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. 15 Tai nėra išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet žemiška, sielinė ir demoniška. 16 Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. 17 Bet išmintis, kilusi iš aukštybių, pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, bešališka ir neveidmainiška. 18 O teisumo vaisius su ramybe sėjamas tų, kurie neša ramybę.

Next Book Next Book