Final Greetings

2 Timothy 4

19 Pasveikink Priską, Akvilą ir Onesiforo namiškius. 20 Erastas pasiliko Korinte, o Trofimą palikau Milete sergantį. 21 Pasistenk atvykti dar prieš žiemą! Tave sveikina Eubulas, Pudentas, Linas ir Klaudija bei visi broliai.

22 Viešpats Jėzus Kristus tebūna su tavo dvasia! Malonė teesie su jumis! Amen.

Next Book Next Book