All Scripture Is Breathed Out by God

2 Timothy 3

10 Bet tu stropiai pasekei mano mokymu, gyvenimo būdu, tikslu, tikėjimu, ištverme, meile, kantrybe, 11 persekiojimais, sunkumais, kurie mane ištiko Antiochijoje, Ikonijuje, Listroje. O kokių tik persekiojimų man neteko iškęsti! Bet iš visų išgelbėjo mane Viešpats. 12 Taip ir visi, kurie trokšta dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekiojami. 13 Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami. 14 O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai. 15 Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. 16 Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, 17 kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

Next Book Next Book