Some Will Depart from the Faith

1 Timothy 4

1 Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokymams, 2 veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę, 3 draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį sukūrė Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. 4 Kiekvienas gi Dievo kūrinys yra geras, ir niekas neatmestina, jei priimama su padėka, 5 nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda.

Next Book Next Book