Warning Against Idleness

2 Thessalonians 3

6 Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, šalintis kiekvieno brolio, kuris tinginiauja ir nesilaiko tradicijos, gautos iš mūsų. 7 Jūs patys žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes gi pas jus netinginiavome 8 ir nevalgėme kieno nors duonos dykai, bet, sunkiai triūsdami, darbavomės dieną ir naktį, kad tik neapsunkintume nė vieno iš jūsų; 9 ir ne todėl, kad neturime teisės, bet norime būti jums pavyzdžiu, kad sektumėte mumis. 10 Dar būdami pas jus, mes įsakėme: “Kas nenori dirbti­tenevalgo!” 11 Nes mes girdime, kad kai kurie pas jus tinginiauja, nieko nedirba, tik kišasi į svetimus reikalus. 12 Tokiems įsakome ir juos raginame per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną.

13 O jūs, broliai, nepailskite darę gera! 14 O kas nepaklustų mūsų laiško žodžiams, tokį įsidėmėkite ir nebendraukite su juo, kad susigėstų. 15 Nelaikykite jo priešu, bet įspėkite kaip brolį.

Next Book Next Book