A Life Pleasing to God

1 Thessalonians 4

1 Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui­taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos! 2 Jūs juk žinote, kokių nurodymų jums davėme Viešpaties Jėzaus vardu. 3 Nes tokia Dievo valia­jūsų šventėjimas; kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo 4 ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį indą šventume ir pagarboje, 5 o ne aistringame geiduly, kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo; 6 kad nė vienas neperžengtų ribų ir šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes Dievas už visa tai keršija, kaip jau esame įspėję ir patvirtinę. 7 Dievas nepašaukė mūsų nedorybei, bet šventumui. 8 Todėl, kas tai atmeta, ne žmogų atmeta, bet Dievą, kuris ir davė mums savo Šventąją Dvasią.

9 Apie brolišką meilę nebereikia jums rašyti, nes jūs patys esate Dievo išmokyti mylėti vienas kitą, 10 ir jūs taip darote visiems broliams visoje Makedonijoje. Mes tik raginame jus, broliai, daryti vis daugiau pažangos, 11 stengtis gyventi ramiai, atsidėti saviesiems reikalams ir dirbti savo rankomis, kaip jums įsakėme. 12 Taip jūs deramai elgsitės pašalinių akyse ir jums nieko netrūks.

Next Book Next Book