God's Provision

Philippians 4

10 Labai nudžiugau Viešpatyje, kad pagaliau vėl pražydo jūsų rūpinimasis manimi. Jūs ir seniau rūpindavotės, bet stigo progų tai parodyti. 11 Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būkle. 12 Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių. Visa ko esu ragavęs: buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. 13 Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

14 Vis dėlto jūs gerai padarėte, dalyvaudami mano varge. 15 Jūs, filipiečiai, taip pat žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia bažnyčia neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni. 16 Jūs mano reikalams pasiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. 17 Aš netrokštu dovanos, bet trokštu vaisiaus, kuris augtų jūsų sąskaiton. 18 Aš esu visko gavęs ir turiu su pertekliumi. Esu visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs iš jūsų kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkančią auką. 19 O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. 20 Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

Next Book Next Book