The Mystery of the Gospel Revealed

Ephesians 3

1 Todėl aš, Paulius, esu Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų­ pagonių. 2 Jūs esate girdėję apie Dievo malonės tvarkymą, man suteiktą jūsų labui. 3 Apreiškimu man buvo atskleista paslaptis, kaip aš ką tik trumpai aprašiau. 4 Skaitydami galite įsitikinti, kad suvokiu Kristaus paslaptį, 5 kuri ankstesnėms žmonių kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista Jo šventiesiems apaštalams ir pranašams: 6 pagonys yra bendrapaveldėtojai, priklauso vienam kūnui ir yra pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją,

7 kurios tarnu tapau pagal Dievo malonės dovaną, kuri man buvo duota Jo jėgos veikimu. 8 Man, visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus 9 ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve­viską sukūrusiame per Jėzų Kristų,­ 10 kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visokeriopa Dievo išmintis. 11 Tai atitinka amžinąjį nutarimą, padarytą Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje, 12 kuriame mes turime drąsą ir užtikrintą priėjimą per tikėjimą Juo. 13 Todėl prašau nenusiminti dėl mano vargų jūsų dėlei, nes jie yra jūsų šlovė.

Next Book Next Book