By Grace Through Faith

Ephesians 2

1 Ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, 2 kuriuose kadaise gyvenote pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. 3 Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. 4 Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, 5 mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi,­malone jūs esate išgelbėti,­ 6 kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, 7 kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. 8 Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų­tai Dievo dovana, 9 ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. 10 Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Next Book Next Book