By Faith, or by Works of the Law?

Galatians 3

1 O neprotingi galatai! Kas jus, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas Jėzus Kristus tarsi pas jus nukryžiuotas, apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai? 2 Noriu jus paklausti tiktai vieno dalyko: ar jūs gavote Dvasią įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo? 3 Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad, pradėję Dvasia, dabar užbaigsite kūnu? 4 Ar tiek daug iškentėjote veltui? Jei iš tiesų būtų veltui! 5 Ar Tas, kuris jums teikia Dvasią ir pas jus daro stebuklus, tai daro per įstatymo darbus, ar dėl tikėjimo klausymo? 6 Taip “Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu”.

7 Todėl supraskite, kad Abraomo sūnūs yra tie, kurie tiki. 8 Ir Raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisins pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui Evangeliją: “Tavyje bus palaimintos visos tautos”. 9 Taip tikintys susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu.

Next Book Next Book