Paul Called by God

Galatians 1

11 Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių, 12 nes negavau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. 13 Jūs, be abejo, girdėjote, kaip kadaise aš elgiausi, išpažindamas judaizmą, kaip be saiko persekiojau Dievo bažnyčią ir grioviau ją. 14 Žydų religija buvau pralenkęs daugelį bendraamžių savo tautiečių, būdamas itin uolus dėl savo tėvų tradicijų. 15 Bet kai Dievas, kuris mane išskyrė dar esantį motinos įsčiose ir pašaukė savo malone, panorėjo 16 apreikšti manyje savo Sūnų, kad skelbčiau Jį pagonims, neskubėjau tartis su kūnu ir krauju 17 ir nenuvykau į Jeruzalę pas pirmiau už mane buvusius apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir po to vėl grįžau į Damaską.

18 Po trejų metų nukeliavau į Jeruzalę pasimatyti su Kefu ir pasilikau pas jį penkiolika dienų. 19 Kitų apaštalų man neteko matyti, tiktai Viešpaties brolį Jokūbą. 20 Ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. 21 Po to išvykau į Sirijos ir Kilikijos sritis. 22 Iš veido aš buvau nepažįstamas Judėjos bažnyčioms, kurios Kristuje. 23 Jos buvo tik girdėję: tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia tikėjimą, kurį kadaise griovė. 24 Ir jos šlovino Dievą dėl manęs.

Next Book Next Book