The Mystery of Israel's Salvation

Romans 11

25 Aš nenoriu, broliai, palikti jus nežinioje dėl šios paslapties,­kad jūs per aukštai apie save nemanytumėte: dalis Izraelio užkietėjo, kol įeis pagonių visuma,

26 o tada bus išgelbėtas visas Izraelis, kaip parašyta: “Iš Siono ateis Gelbėtojas ir nukreips bedievystes nuo Jokūbo. 27 Tokia bus jiems mano sandora, kai nuimsiu jų nuodėmes”.

28 Žiūrint Evangelijos, jie yra Dievo priešai jūsų naudai; bet pagal išrinkimą jie numylėtiniai dėl savųjų tėvų. 29 Juk Dievo dovanos ir pašaukimas­neatšaukiami. 30 Kaip jūs kadaise netikėjote Dievu, o dabar per jų netikėjimą patyrėte gailestingumą, 31 taip ir jie dabar netiki, kad dėl jums suteikto pasigailėjimo ir jie susilauktų gailestingumo. 32 Dievas juos visus uždarė netikėjime, kad visų pasigailėtų.

33 O Dievo turtų, išminties ir pažinimo gelme! Kokie neištiriami Jo teismai ir nesusekami Jo keliai!

34 “Ir kas gi pažino Viešpaties mintį? Ir kas buvo Jo patarėju?” 35 “Arba kas Jam yra davęs pirmas, kad jam būtų atmokėta?”

36 Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.

Next Book Next Book