No One Is Righteous

Romans 3

9 Tai ką gi? Ar mes turime pirmenybę? Visai ne! Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonys­visi yra nuodėmės valdžioje,

10 kaip parašyta: “Nėra teisaus, nėra nė vieno. 11 Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų. 12 Visi paklydo ir tapo netikusiais; nėra kas darytų gera, nėra nė vieno! 13 Jų gerklė­atviras kapas; savo liežuviais klastas jie raizgė, gyvačių nuodai jų lūpose. 14 Jų burna pilna keiksmų ir kartumo, 15 jų kojos eiklios kraujo pralieti, 16 jų keliuose griuvimas ir vargas. 17 Jie nepažino taikos kelio, 18 ir prieš jų akis nestovi Dievo baimė”.

19 Mes gi žinome, kad, ką besakytų įstatymas, jis kalba tiems, kurie yra įstatymo valdžioje, kad visos burnos užsičiauptų ir visas pasaulis pasirodytų kaltas prieš Dievą, 20 nes įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę.

Next Book Next Book