Longing to Go to Rome

Romans 1

8 Pirmiausia dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų už jus visus, nes visame pasaulyje kalbama apie jūsų tikėjimą. 9 Man liudytojas Dievas, kuriam tarnauju dvasia, skelbdamas Jo Sūnaus Evangeliją, jog be paliovos jus prisimenu savo maldose, 10 prašydamas, kad Dievo valia man pavyktų kaip nors atvykti pas jus. 11 Trokštu jus pamatyti, kad galėčiau perduoti šiek tiek dvasinių dovanų jums sustiprinti, 12 tai yra drauge pasiguosti bendru jūsų ir mano tikėjimu. 13 Noriu, broliai, kad žinotumėte, jog ne kartą ketinau atvykti pas jus,­bet iki šiol vis pasitaikydavo kliūčių,­kad ir tarp jūsų turėčiau šiek tiek vaisių kaip ir tarp kitų pagonių. 14 Juk aš skolingas graikams ir barbarams, mokytiems ir nemokytiems. 15 Štai kodėl mano širdį traukia ir jums Romoje skelbti Evangeliją.

Next Book Next Book