Paul and Barnabas Return to Antioch in Syria

Acts 14

24 Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją. 25 Paskelbę žodį Pergėje, leidosi žemyn į Ataliją. 26 Iš ten išplaukė į Antiochiją, kur buvo pavesti Dievo malonei, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. 27 Sugrįžę jie sušaukė bažnyčią ir papasakojo, kokius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. 28 Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką.

Next Book Next Book