Saul Proclaims Jesus in Synagogues

Acts 9

19 Paskui užvalgęs sustiprėjo. Pabuvęs kelias dienas su Damasko mokiniais, 20 Saulius bematant pradėjo pamokslauti sinagogose, kad Kristus yra Dievo Sūnus. 21 Visi, kurie tai girdėjo, be galo stebėjosi ir klausinėjo: “Ar čia ne tas pats, kuris Jeruzalėje persekiojo visus, kurie šaukiasi šito vardo?! Argi jis nėra čia atvykęs jų suimti ir gabenti pas aukštuosius kunigus?!” 22 O Saulius vis labiau stiprėjo ir kėlė sąmyšį tarp Damaske gyvenančių žydų, įrodinėdamas, kad Jėzus yra Kristus.

Next Book Next Book