Philip Proclaims Christ in Samaria

Acts 8

4 Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė žodį. 5 Pilypas, nuvykęs į Samarijos miestą, ėmė skelbti gyventojams Kristų. 6 Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, girdėdamos ir matydamos, kokius jis darė stebuklus. 7 Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, išeidavo netyrosios dvasios, išgydavo daug paralyžiuotųjų ir luošų. 8 Ir didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą.

Next Book Next Book