The Plot to Kill Lazarus

John 12

9 Daug žydų sužinojo Jėzų ten esant ir atėjo ne tik dėl Jėzaus, bet taip pat pamatyti Lozoriaus, kurį Jis prikėlė iš numirusių. 10 O aukštieji kunigai nusprendė nužudyti ir Lozorių, 11 nes daugybė žydų per jį pasitraukė nuo jų ir įtikėjo Jėzų.

Next Book Next Book