An Eye for an Eye

Leviticus 24

17 Kas nužudo žmogų, taip pat turi mirti. 18 Jei kas užmuša gyvulį, atlygins gyvuliu už gyvulį. 19 Kas sužalotų savo artimą, jam bus padaryta taip, kaip jis padarė: 20 sulaužymas už sulaužymą, akis už akį, dantis už dantį. 21 Užmušęs gyvulį, atlygins; užmušęs žmogų, bus baudžiamas mirtimi. 22 Tas pats įstatymas galioja ateiviui ir vietiniam, nes Aš esu Viešpats, jūsų Dievas’ ”. 23 Po to izraelitai išvedė piktžodžiautoją iš stovyklos ir užmušė jį akmenimis. Jie padarė, kaip Viešpats įsakė Mozei.

Next Book Next Book