Jesus Knows What Is in Man

John 2

23 Per Paschos šventę, Jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo Jo vardą, matydami Jo daromus ženklus. 24 Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. 25 Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų, nes Jis pats žinojo, kas yra žmoguje.

Next Book Next Book