The Lord Is Holy

Leviticus 19

1 Viešpats kalbėjo Mozei: 2 “Sakyk visam Izraeliui: ‘Būkite šventi, nes Aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. 3 Kiekvienas turi gerbti savo tėvą ir motiną. Laikykitės mano sabato. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. 4 Nesikreipkite į stabus ir neliekite sau dievų. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.

5 Jei aukosite padėkos auką Viešpačiui, aukokite ją laisva valia. 6 Auką suvalgykite tą pačią dieną. Leidžiama ją valgyti ir antrą dieną, o kas liks trečiai dienai, sudeginkite. 7 Jei kas ją valgytų trečią dieną, nusikals ir auka bus Dievo nepriimta. 8 Jis bus kaltas, nes sutepė Viešpačiui skirtą auką. Toks žmogus bus išnaikintas iš jo tautos.

Next Book Next Book