The Guard at the Tomb

Matthew 27

62 Kitą dieną, po Prisirengimo dienos, susirinko pas Pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai 63 ir kalbėjo: “Valdove, mes prisimename, jog tas suvedžiotojas, dar gyvas būdamas, sakė: ‘Po trijų dienų prisikelsiu’. 64 Įsakyk tad saugoti kapą iki trečios dienos, kad kartais nakčia atėję Jo mokiniai nepavogtų Jo ir nepaskelbtų žmonėms: ‘Jis prisikėlė iš numirusių’. Pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją”. 65 Pilotas jiems atsakė: “Štai jums sargyba­eikite ir saugokite, kaip išmanote”. 66 Jie nuėjo, pastatė prie kapo sargybą ir paženklino antspaudu akmenį.

Next Book Next Book