Jesus Is Buried

Matthew 27

57 Vakarui atėjus, atvyko vienas turtingas žmogus iš Arimatėjos, vardu Juozapas, kuris irgi buvo tapęs Jėzaus mokiniu. 58 Jis nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė kūną atiduoti. 59 Juozapas paėmė kūną, įvyniojo į švarią drobulę 60 ir paguldė savo naujame kape, kurį buvo išsikaldinęs uoloje. Užritęs didelį akmenį ant kapo angos, nuėjo. 61 Ten buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą.

Next Book Next Book