The Great Commandment

Matthew 22

34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus nutildė sadukiejus, susirinko kartu, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas Jį, paklausė: 36 “Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?” 37 Jėzus jam atsakė: “ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’. 38 Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. 39 Antrasis­panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. 40 Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai”.

Next Book Next Book