A Vision of a Woman in a Basket

Zechariah 5

5 Po to angelas, kuris kalbėjo su manimi, išėjo priekin ir man tarė: “Pakelk savo akis ir pažiūrėk, ką matai”. 6 Aš klausiau: “Kas tai yra?” Angelas atsakė: “Tai indas, kuris vaizduoja viso krašto nuodėmę”. 7 Švininis dangtis pakilo, ir štai inde sėdėjo moteris. 8 Angelas tarė: “Tai nedorybė”. Jis ją įstūmė atgal į indą ir uždengė.

9 Pakėlęs akis, pamačiau dvi moteris. Vėjas buvo jų sparnuose, kurie buvo panašūs į gandro sparnus. Jos pakėlė indą aukštyn. 10 Aš klausiau angelo: “Kur jos neša indą?” 11 Jis atsakė: “Šinaro krašte jam bus pastatyti namai. Ten jis bus padėtas ant savo pamato”.

Next Book Next Book