Habakkuk's Second Complaint

Habakkuk 1

12 Argi Tu nesi amžinasis Viešpats, mano Dievas, mano Šventasis? Mes nemirsime! Viešpatie, Tu juos paskyrei teismui, galingasis Dieve, Tu juos paruošei bausmei. 13 Tavo akys tyros, jos negali matyti pikto, negali žiūrėti į neteisybę. Kodėl ramiai stebi piktadarius ir tyli, kai nedorėlis praryja teisesnį už save? 14 Tu padarei žmones kaip jūros žuvis, kaip kirmėles, kurios neturi valdovo. 15 Jie iškelia juos meškere, ištraukia savo tinklu, surenka bradiniu; todėl jie patenkinti džiaugiasi. 16 Jie aukoja tinklui ir smilko bradiniui, nes jų dėka grobis gausus ir maistas geras. 17 Argi jie nuolat tuštins tinklus ir žudys tautas be pasigailėjimo?

Habakkuk 2

1 Aš stovėsiu sargyboje, pakilsiu į bokštą ir stebėsiu, ką Viešpats man kalbės ir ką man atsakyti, kai esu baramas.

Next Book Next Book