Jonah Goes to Nineveh

Jonah 3

1 Viešpats tarė Jonai antrą kartą: 2 “Eik į Ninevę, didį miestą, ir skelbk jiems, ką tau liepiau”. 3 Jona pakluso Viešpaties žodžiui ir ėjo į Ninevę, kuri buvo labai didelis miestas­reikėjo trijų dienų jį pereiti. 4 Jona ėjo per miestą vieną dieną. Jis skelbė: “Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sunaikinta”. 5 Ninevės žmonės patikėjo Dievu ir paskelbė pasninką ir nuo mažiausio iki didžiausio apsisiautė ašutinėmis.

Next Book Next Book