Let Justice Roll Down

Amos 5

18 Vargas tiems, kurie laukia Viešpaties dienos! Kam ji jums? Viešpaties dieną bus tamsa, o ne šviesa. 19 Kaip žmogus, kuris, bėgdamas nuo liūto, sutiktų lokį arba, įėjęs į namus ir ranka atsirėmęs į sieną, būtų įgeltas gyvatės. 20 Tamsi bus Viešpaties diena­ne šviesi. Labai tamsi, be jokios šviesos.

21 “Aš nekenčiu ir paniekinu jūsų šventes, nemėgstu jūsų iškilmių kvapo. 22 Nors jūs aukojate deginamąsias ir duonos aukas, Aš jų nepriimsiu. Aš nepažvelgsiu į jūsų riebias padėkos aukas. 23 Šalin nuo manęs su savo giesmių triukšmu, nenoriu klausyti jūsų arfų skambinimo. 24 Teisingumas tegu teka kaip vandenys, o teisumas­kaip galinga srovė!

25 Izraelio namai, ar jūs aukojote atnašas ir aukas dykumoje per keturiasdešimt metų? 26 Jūs nešiojote Sikuto, savo karaliaus, ir Kijūno, žvaigždžių dievo, atvaizdus. 27 Todėl ištremsiu jus anapus Damasko”,­sako Viešpats, kurio vardas­kareivijų Dievas.

Next Book Next Book