The Glorious Future of Judah

Joel 3

17 “Tada jūs žinosite, kad Aš esu Viešpats, jūsų Dievas, kuris gyvena Sione, savo šventame kalne. Jeruzalė bus šventa, svetimieji nebemindžios jos.

18 Tą dieną iš kalnų lašės saldus vynas, iš kalvų tekės pienas. Judo upės bus pilnos vandens, iš Viešpaties namų tekės šaltinis ir drėkins Šitimo slėnį.

19 Egiptas taps dykyne, Edomas virs tuščia dykuma, nes jie žiauriai praliejo nekaltą Judo vaikų kraują. 20 Judas gyvens per amžius ir Jeruzalė per kartų kartas. 21 Aš apvalysiu jų kraują, kurio dar neapvaliau, nes Viešpats gyvena Sione!”

Next Book Next Book