Prophecy Against the Prince of Tyre

Ezekiel 28

1 Viešpats kalbėjo man:

2 “Žmogaus sūnau, sakyk Tyro kunigaikščiui: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Tavo širdis išpuiko ir tu tarei: ‘Aš esu Dievas, sėdintis Dievo soste jūros vidury’. Tačiau tu esi žmogus, ne Dievas, nors save laikai lygiu Dievui. 3 Štai tu esi išmintingesnis už Danielių ir žinai visas paslaptis, 4 savo išmintimi ir sumanumu tu įsigijai turtų, surinkai aukso ir sidabro į savo iždą, 5 išmintingai prekiaudamas, padauginai turtų ir tavo širdis išpuiko nuo jų’. 6 Todėl taip sako Viešpats Dievas: ‘Kadangi laikai save lygiu Dievui, 7 Aš atvesiu prieš tave svetimšalius, žiaurią tautą. Jie išsitrauks kardus prieš tavo išminties puikumą ir suterš tavo spindesį. 8 Jie nustums tave į duobę, ir tu mirsi jūroje nužudytųjų mirtimi. 9 Ar ir tada sakysi: ‘Aš­Dievas’, savo žudytojų akivaizdoje? Tu esi ne Dievas, o žmogus, patekęs į žudytojų rankas. 10 Tu mirsi neapipjaustytųjų mirtimi nuo svetimųjų rankos, nes Aš taip pasakiau,­sako Viešpats Dievas’ ”.

Next Book Next Book