The Mountain of the Lord

Isaiah 2

1 Regėjimas, kurį matė Amoco sūnus Izaijas, apie Judą ir Jeruzalę.

2 Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Į jį plūs visos tautos. 3 Daug tautų ateis ir sakys: “Eikime prie Viešpaties kalno, į Jokūbo Dievo namus, kad Jis mokytų mus savo kelių ir mes vaikščiotume Jo takais”. Nes iš Siono išeis įstatymas, o iš Jeruzalės­Viešpaties žodis. 4 Jis teis tautas ir sudraus daugelį tautų. Jie perkals savo kardus į noragus ir ietis į pjautuvus. Tautos nebekariaus tarpusavyje ir nebesimokys kariauti.

5 Jokūbo namai, ateikite ir visi vaikščiokime Viešpaties šviesoje!

Next Book Next Book