Solomon Arrives for the Wedding

Song of Solomon 3

6 Kas ten lyg dūmų stulpas ateina iš dykumos; iškvėpintas mira, kvepalais ir visokiais pirklių milteliais. 7 Tai Saliamono neštuvai! Šešiasdešimt karių, Izraelio karžygių, jį lydi. 8 Jie visi ginkluoti kardais, įgudę kovotojai; kiekvieno kardas prie juosmens, paruoštas nakties pavojui. 9 Karaliaus Saliamono neštuvai padaryti iš Libano medžių. 10 Neštuvų atramos sidabrinės, atlošas auksinis, sėdynė purpuru aptraukta, o vidus su meile papuoštas Jeruzalės dukterų. 11 Siono dukros, išeikite pamatyti karalių Saliamoną su karūna, kuria jo motina karūnavo jį vestuvių dieną, jo linksmybių dieną.

Next Book Next Book