Keep the King's Command

Ecclesiastes 8

1 Kas yra toks išmintingas, kad galėtų viską išaiškinti? Išmintis nušviečia žmogaus veidą ir sušvelnina jo bruožus.

2 Klausyk karaliaus įsakymų dėl Dievui duotos priesaikos. 3 Neskubėk išeiti iš jo akivaizdos. Nedalyvauk nedorame darbe, nes jis gali daryti, ką nori. 4 Karaliaus žodis yra galingas; kas gali jam sakyti: “Ką tu darai?” 5 Klausydamas jo įsakymų, nepatirsi pikta. Išmintingas žmogus žino, kada ir kaip elgtis. 6 Kiekvienam dalykui yra laikas ir sprendimas, tačiau žmogui tai didelis vargas, 7 nes nė vienas nežino, kas bus ir kada tai įvyks? 8 Nė vienas žmogus neturi galios sulaikyti dvasią nei pakeisti mirties laiko. Negali būti atleistas nuo šitos kovos, ir nedorybė neišgelbės to, kuris jai atsidavęs. 9 Aš viską stebėjau, kreipiau dėmesį į kiekvieną dalyką pasaulyje. Kartais žmogus gali valdyti kitą žmogų ir pats sau kenkti.

Next Book Next Book