More Sayings of the Wise

Proverbs 24

23 Tai taip pat išmintingiems. Būti šališkam teisme yra negerai. 24 Kas sako nedorėliui, kad jis teisus, tą keiks jo tauta ir juo bjaurėsis. 25 Tie, kurie jį sudraus, bus mėgstami, ir palaiminimai užgrius juos. 26 Tinkamas atsakymas yra kaip pabučiavimas.

27 Atlik darbus laukuose, paruošk tinkamai dirvą ir tada statyk savo namus.

28 Neliudyk neteisingai prieš savo artimą ir neapgaudinėk. 29 Nesakyk: “Kaip jis man padarė, taip aš jam padarysiu; aš atlyginsiu jam”.

30 Aš ėjau pro tinginio lauką ir neišmanėlio vynuogyną. 31 Visur augo erškėčiai ir buvo pilna dilgėlių, o akmeninė tvora buvo apgriuvus. 32 Aš žiūrėjau, apsvarsčiau ir pasimokiau: 33 “Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi, sudėjęs rankas, 34 ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas”.

Next Book Next Book