Trust in the Lord with All Your Heart

Proverbs 3

1 Mano sūnau, neužmiršk mano įstatymo, tavo širdis tesaugo mano įsakymus. 2 Jie prailgins tavo dienas, pridės tau gyvenimo metų ir ramybės.

3 Gailestingumas ir tiesa tenepalieka tavęs; užsirišk tai ant savo kaklo, įrašyk į savo širdies plokštę. 4 Taip atrasi palankumą bei gerą įvertinimą Dievo ir žmonių akyse.

5 Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. 6 Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus. 7 Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto; 8 tai bus sveikata tavo kūnui ir atgaiva kaulams.

9 Pagerbk Viešpatį savo turtu ir pirmaisiais viso derliaus vaisiais, 10 tai tavo aruodai bus kupini, spaustuvai perpildyti naujo vyno.

11 Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties bausmės ir nenusimink Jo baramas, 12 nes ką Viešpats myli, tą pabara, kaip tėvas auklėdamas sūnų, kuriuo gėrisi.

Next Book Next Book