The Enticement of Sinners

Proverbs 1

8 Mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų. 9 Tai bus puošnus vainikas tavo galvai ir papuošalas tavo kaklui. 10 Mano sūnau, jei tave vilios nusidėjėliai, nepritark jiems. 11 Jei jie sako: “Eime su mumis tykoti kraujo ir ruošti pasalą nekaltam žmogui. 12 Prarykime juos gyvus kaip pragaras, visiškai, kaip tuos, kurie eina į kapą. 13 Mes rasime daug turto ir pripildysime grobiu savo namus. 14 Su mumis mesi dalybų burtą, mūsų pinigai bus bendri”. 15 Mano sūnau, neik su jais, sulaikyk savo koją nuo jų tako. 16 Jų kojos bėga į pikta, jie skuba kraują pralieti. 17 Veltui tiesiamas tinklas paukščiams matant. 18 Jie tykoja savo pačių kraujo, pasalą ruošia savo gyvybei. 19 Toks yra kelias kiekvieno, kuris godus turto, jis atima jo savininko gyvybę.

Next Book Next Book