Sing to the Lord a New Song

Psalm 149

1 Girkite Viešpatį! Viešpačiui giedokite naują giesmę ir gyrių šventųjų bendruomenėje. 2 Tesidžiaugia Izraelis savo Kūrėju. Siono vaikai tesilinksmina dėl savo Karaliaus. 3 Tegiria Jo vardą šokdami, tegieda gyrių Jam su būgnais ir arfomis. 4 Viešpats gėrisi savąja tauta; Jis romiuosius papuoš savo išgelbėjimu. 5 Džiaukitės Jo šlove, šventieji, giedokite Jam savo lovose. 6 Dievo aukštinimas jų burnoje, dviašmenis kalavijas jų rankose, 7 kad atkeršytų pagonims, nubaustų tautas, 8 jų karalius pančiais surištų ir jų didžiūnus sukaustytų geležimi, 9 kad įvykdytų jiems paruoštą sprendimą! Tokia garbė visiems Jo šventiesiems. Girkite Viešpatį!

Next Book Next Book