My Soul Waits for the Lord

Psalm 130

1 Iš gilybės šaukiuos Tavęs, Viešpatie! 2 Viešpatie, išgirsk mano balsą! Tegul Tavo ausys išgirsta mano maldavimus.

3 Viešpatie, jei Tu neatleisi kalčių, kas, Viešpatie, išsilaikys? 4 Bet Tu atleidi nuodėmes, kad Tavęs bijotų.

5 Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi. 6 Mano siela laukia Viešpaties labiau, kaip sargybiniai laukia ryto.

7 Tegu Izraelis viliasi Viešpačiu, nes Viešpats yra gailestingas ir Jo išvadavimas didis. 8 Jis išvaduos Izraelį iš visų jo nedorybių.

Next Book Next Book