Psalm 98

Make a Joyful Noise to the Lord

1 Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nes nuostabius darbus Jis daro! Jo dešinė ir Jo šventoji ranka Jam pergalę teikia. 2 Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, tautų akivaizdoje parodė savo teisumą. 3 Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėtą Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą.

4 Džiaugsmingą triukšmą kelkite Viešpačiui visos šalys! Linksminkitės ir giedokite gyrių. 5 Giedokite Viešpačiui, pritardami arfomis, giedokite psalmes, pritardami arfomis. 6 Trimitų ir rago garsais kelkite džiaugsmingą triukšmą prieš Karalių, Viešpatį!

7 Tesidžiaugia jūra ir kas joje yra, žemė ir jos gyventojai! 8 Upės teploja rankomis, kalnai tesidžiaugia kartu 9 Viešpaties akivaizdoje, nes Jis ateis teisti žemę! Jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai.

Previous Book Next Book