Psalm 95

Let Us Sing Songs of Praise

1 Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai! 2 Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, džiaugsmingai giedokime Jam psalmes! 3 Viešpats yra didis Dievas ir didis Karalius, didesnis už visus dievus. 4 Jo rankoje yra žemės gelmės ir Jam priklauso kalnų viršūnės. 5 Jo yra jūra, nes Jis ją sutvėrė, ir sausuma Jo rankų darbas.

6 Ateikite, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus! 7 Jis yra mūsų Dievas, o mes­Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys! Šiandien, jeigu išgirsite Jo balsą,­ 8 “neužkietinkite savo širdžių kaip Meriboje, kaip gundymo dieną dykumoje, 9 kur jūsų tėvai mane gundė ir mėgino, nors mano darbus buvo matę! 10 Keturiasdešimt metų mane liūdino ta karta, ir Aš pasakiau: ‘Ši tauta klysta savo širdyje ir nepažįsta mano kelių’. 11 Užsirūstinęs jiems prisiekiau: ‘Jie neįeis į mano poilsį!’ ”

Previous Book Next Book