Psalm 93

The Lord Reigns

1 Viešpats karaliauja. Jis apsivilkęs didybe, Viešpats susijuosęs stiprybe, taip tvirtai pastatė pasaulį, kad jo niekas nepajudins. 2 Tvirtai stovi Tavo sostas nuo senovės; nuo amžių Tu esi!

3 Viešpatie, vandenys patvino, pakilo jų ūžimas, pakilo vandenų bangos! 4 Galingesnis už gausių vandenų šniokštimą, už galingas jūrų bangas yra Viešpats aukštybėse!

5 Tavo liudijimai labai patikimi. Tavo namus puošia šventumas, Viešpatie, per amžius.

Previous Book Next Book