Psalm 64

Hide Me from the Wicked

1 Dieve, išgirsk mano balsą, kai meldžiuosi! Nuo priešų baimės saugok mano gyvybę. 2 Paslėpk mane nuo piktadarių sąmokslo, nuo nedorėlių sukilimo. 3 Jie galanda savo liežuvį kaip kardą, taiko užnuodytą žodį kaip strėlę, 4 kad iš pasalų galėtų šauti į nekaltąjį. Jie šauna netikėtai ir nebijo. 5 Jie drąsina save, darydami pikta, slaptai spendžia pinkles, mąstydami: “Kas tai matys?” 6 Jie sumano nedorybes, viską gerai apmąstydami, jų vidus ir širdis­paslaptinga gilybė.

7 Bet Dievas šaus į juos strėle, staiga juos sužeis. 8 Juos pražudys jų pačių liežuvis. Visi, kurie matys juos, šalinsis nuo jų. 9 Tada visi išsigąs ir skelbs, ką Dievas padarė, nes supras, kad tai Jo darbas.

10 Teisusis Viešpačiu džiaugsis ir pasitikės Juo, džiūgaus visi tiesiaširdžiai.

Previous Book Next Book