Psalm 58

God Who Judges the Earth

1 Jūs, teisėjai, ar sprendžiate teisingai? Ar teisingai teisiate žmones? 2 Ne, jūs darote nedorybes širdyje, jūsų rankos smurtą sėja.

3 Nedorėliai klysta nuo pat kūdikystės, nuo pat gimimo jie klaidžioja ir meluoja. 4 Jų nuodai panašūs į gyvatės nuodus, kaip angies, kuri užsikemša ausis, 5 kad negirdėtų labiausiai įgudusio kerėtojo balso.

6 Dieve, sutrupink jiems dantis burnoje, Viešpatie, išdaužyk iltis jauniems liūtams! 7 Tepradingsta jie kaip tekantis vanduo, tesulūžta jų strėlės, jiems betaikant. 8 Teištyžta jie kaip sraigė, kaip nelaiku gimęs kūdikis tenemato saulės! 9 Tenuneša juos audra greičiau, negu puodas pajus degančių erškėčių karštį.

10 Teisusis džiaugsis, matydamas atpildą, nedorėlio krauju plausis sau kojas. 11 Tada žmonės sakys: “Tikrai, atpildą gauna teisusis! Tikrai yra Dievas, teisėjas žemėje!”

Previous Book Next Book