Psalm 47

God Is King over All the Earth

1 Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu! 2 Aukščiausiasis Viešpats yra baisus, didis Karalius visos žemės. 3 Jis pajungė mums pagonis, padėjo po mūsų kojomis tautas. 4 Jis parinko mums paveldėti žemę­garbę Jo mylimojo Jokūbo.

5 Dievas užžengė su šauksmu, Viešpats, gaudžiant trimitams. 6 Giedokite gyrių mūsų Dievui, giedokite! Giedokite gyrių mūsų Karaliui, giedokite! 7 Dievas yra visos žemės Karalius! Giedokite Jam gyrių suprasdami.

8 Dievas karaliauja pagonims, Dievas sėdi savo šventajame soste. 9 Tautos kunigaikščiai susirinko su Abraomo Dievo tauta. Dievui priklauso visi žemės skydai, Jis yra labai išaukštintas.

Previous Book Next Book