Psalm 24

The King of Glory

1 Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena. 2 Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.

3 Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje? 4 Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė. 5 Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo. 6 Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.

7 Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis! 8 Kas tas šlovės Karalius? Tai Viešpats, stiprus ir galingas. Tai Viešpats, galiūnas kovoje. 9 Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis! 10 Kas tas šlovės Karalius? Kareivijų Viešpats­Jis yra šlovės Karalius.

Previous Book Next Book