Psalm 15

Who Shall Dwell on Your Holy Hill?

1 Viešpatie, kas gali pasilikti Tavo palapinėje ir gyventi Tavo šventajame kalne?

2 Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą; 3 kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno; 4 kuris paniekintąjį smerkia, o Viešpaties bijančius gerbia; kuris prisiekęs, nors ir savo nenaudai, ištesi; 5 kuris neskolina pinigų palūkanoms gauti, nepriima kyšių prieš nekaltą žmogų. Kas šitaip elgiasi, niekada nesusvyruos.

Previous Book Next Book