Psalm 137

How Shall We Sing the Lord's Song?

1 Prie Babilono upių sėdėjome ir verkėme, atsimindami Sioną. 2 Ten ant gluosnių šakų pakabinome savo arfas. 3 Nes mūsų trėmėjai mums liepė giedoti, kurie mus apiplėšė, ragino džiūgauti: “Pagiedokite mums Siono giesmių!”

4 Kaip giedosime Viešpaties giesmę svetimoje šalyje? 5 Jeigu, Jeruzale, tave užmirščiau, mano dešinė tepamiršta mane! 6 Tepridžiūna prie gomurio mano liežuvis, jei tavęs neatsiminčiau, jeigu tu man brangesnė nebūtum už visus džiaugsmus, Jeruzale!

7 Viešpatie, atsimink Jeruzalės dieną prieš Edomo žmones. Jie sakė: “Griaukite, griaukite ją iki pamatų!” 8 O Babilone, tu naikintojau, laimingas bus, kas tau už mums padarytą skriaudą atmokės! 9 Laimingas, kas, pagriebęs kūdikius tavo, į kietą uolą sudaužys!

Previous Book Next Book