Psalm 129

They Have Afflicted Me from My Youth

1 Jie vargino mane nuo pat jaunystės,­tesako Izraelis,­ 2 jie vargino mane nuo pat jaunystės, tačiau nenugalėjo. 3 Artojai ant mano nugaros arė, išvarydami ilgas vagas. 4 Bet teisusis Viešpats nedorėlių pančius sutraukė. 5 Tesusigėsta ir pasitraukia visi, kurie nekenčia Siono. 6 Tebūna jie kaip stogo žolė, kuri, dar neužaugusi, nuvysta; 7 nesusirenka iš jos net sauja pjovėjui nei mažiausias pėdas rišėjui. 8 Praeiviai, eidami pro šalį, nesako jiems: “Tepalaimina tave Viešpats. Mes laiminame tave Viešpaties vardu”.

Previous Book Next Book